Tag: On Chain

Ethereum DEX SushiSwap (SUSHI) quyên góp 1 triệu đô la ‘On Chain’

Dự án quyên góp cho một DAO mới tập trung vào việc đóng góp tiền điện tử dễ dàng hơn và dễ theo dõi hơn. Những người đóng góp cốt lõi của sàn...
Advertisment

Most Popular

Taleb tung ra một con thiên nga dựa trên Bitcoin, Bitcoin sẽ nhanh chóng làm sạch nó

Nassim Nicholas Taleb, một nhà tiểu luận và học giả, nổi tiếng với cuốn sách về tác động cực đoan của các sự kiện...

Wanchain tích hợp Litecoin vào giải pháp cross-chain mạnh mẽ

Wanchain đã tích hợp tiền điện tử hàng đầu Litecoin vào cơ sở hạ tầng chuỗi chéo của mình, cho phép tài sản được...

Tiền điện tử không phải là tất cả đều xấu

Blockchain nắm giữ chìa khóa để phát triển bền vững cho những người nghèo nhất thế giới Tiền điện tử có vấn đề về hình...